Paki

Odmiana imienia PakiImię męskie
  • Mianownik

    Paki

  • Dopełniacz

    Paki

  • Celownik

    Paki

  • Biernik

    Pakiego

  • Narzędnik

    Pakim

  • Miejscownik

    Pakim

  • Wołacz

    Paki