Pius

Pius IX
papież w okresie od 16 czerwca 1846 do 7 lutego 1878, ur.: 1792 roku,