Pius

Pius Tyszkiewicz
marszałek szlachty powiatu borysławskiego, ur.: 1756 roku, zm.: 1858 roku