Serwiusz

Serwiusz
gramatyk rzymski z okresu schyłku starożytności.