Serwiusz

Serwiusz Sulpicjusz Galba
cesarz rzymski od 8 czerwca 68 r. do swojej śmierci w 69 r.