Ampelia

Zdrobnienia imienia Ampelia

Ameczka
Amczyk
Amusia
Amuszek
Ampeliczek
Ampelaszek
Ampczyk
Ampeleczko
Ampeczka
Ampeczko
Ampeczek
Ampuszek
Ampunia
Amaczek
Ampiczek
Ampusia
Ampaczek
Ampelczyk
Ampaszek
Ampelaczek
Ampeluś
Amuś
Ampelusia
Amunia
Ampelunia
Ameczek
Ampeluszek
Ameczko
Ampeleczek
Amiczek
Ampeleczka
Amaszek
Ampuś