Calista

Zdrobnienia imienia Calista

Caleczka
Calczyk
Calusia
Caluszek
Calisiczek
Calisaszek
Calistczyk
Caliseczko
Calisteczka
Calisteczko
Calisteczek
Calistuszek
Calistunia
Calaczek
Calisticzek
Calistusia
Calistaczek
Calisczyk
Calistaszek
Calisaczek
Calisuś
Caluś
Calisusia
Calunia
Calisunia
Caleczek
Calisuszek
Caleczko
Caliseczek
Caliczek
Caliseczka
Calaszek
Calistuś