Saktika

Zdrobnienia imienia Saktika

Sakeczek
Sakunia
Sakuszek
Saktusia
Sakusia
Sakczyk
Sakaczek
Saktczyk
Sakticzek
Sakteczka
Sakteczko
Sakteczek
Saktuszek
Saktunia
Sakeczka
Saktaczek
Sakeczko
Saktaszek
Sakiczek
Sakuś
Sakaszek
Saktuś