Imiona indonezyjskie (862)

Poczytaj o imionach


Według dawnej jawajskiej zasady o imieniu Indonezyjczyków decyduje los. Kartka z imieniem jest losowana w dniu narodzin z loteryjnej kuli. Imiona do losowania zależą od rejonu kraju. Oczywiście można też samodzielnie wybrać imię. Najczęściej wybierane przez rodziców imiona indonezyjskie: Aulia Lia Putri Rio Aditya Ahmad.   Tradycja na Bali w nadawaniu imion dzieciom jest ściśle […]
Czytaj więcej...
Ludność Indonezji jest bardzo zróżnicowana pod względem etnicznym, językowym i religijnym. Ogółem występuje ok. 300 grup etnicznych posługujących się ok. 250 odrębnymi językami (razem z dialektami 583). Oficjalnym językiem jest Bahasa Indonesia. Najliczniejsze grupy etniczne to: Jawajczycy (40,6%) Sundajczycy (15,0%) Madurowie (3,3%) Malajowie Minangkabau (2,7%) Bugijczycy (2,4%) Batakowie Balijczycy Aczinowie Stąd bardzo zróżnicowane są imiona […]
Czytaj więcej...