Imiona litewskie (2886)

Poczytaj o imionach


Grażyna – Wymyślone imię litewskie
Okazuje się, że imię wymyślił Adam Mickiewicz dla tytułowej bohaterki jego poematu z 1823. Nazwał tak bohaterkę swojego poematu, litewską księżnę. Po litewsku grażys znaczy “piękny”. W opowieści Mickiewicza Grażyna stara się naprawić błędy swojego męża, szalonego Litawora, który sprowadził na swój kraj Krzyżaków. Przebrana w mężowski strój staje do bitwy z nimi i ginie. […]
Czytaj więcej...
Starożytne imiona Litewskie
Aleksander Brückner ciekawie pisze o starożytnych imionach litewskich: Nie zawadzi uwaga co do nazw osobowych (nie tylko jaćwińskich, ale i litewskich, tworzonych tak samo, z tych samych pierwiastków) owych Giedyminów; Olgierdów, Witowtów (fałszywie Witoldów), Kinstojtów, Jagiełów i Radziwiłów itp., tak znanych nam dźwiękiem, a tak obcych znaczeniem. Otóż nazwy litewskie urabiały się jak słowiańskie i […]
Czytaj więcej...
Litewskie imiona królów i książąt
Jedne z najstarszych zapisanych męskich imion litewskich to imiona władców. Związkiem plemiennym przewodziło pięciu tzw. książąt starszych, wymienianych w latopisie halickim pod rokiem 1219 w następującej kolejności: Żywinbud, Dowiat, Dowsprunk, Mendog, Wilikaił. Inne imiona litewskich władców: Algirdas – Odpowiednik Olgierda. Nosił je wielki książę litewski, ojciec Władysława Jagiełły. Niestety, Litwini przez wieki zdążyli zapomnieć, co […]
Czytaj więcej...
Imiona Litewskie
Litwa jest krajem wielu kultur, żyją tam oprócz Litwinów z dziada pradziada, Polacy, Rosjanie czy Ukaraińcy. Litwini rzadko nazywają swoje dzieci imionami międzynarodowymi. imiona rdzennie litewskie imiona litewskie, powstałe ze zdrobniałych form imion słowiańskich i międzynarodowych imiona powstałe z imion germańskich Są to imiona, które poza nielicznymi wyjątkami zwykle nie funkcjonują w innych językach. Imiona […]
Czytaj więcej...