Imiona słowiańskie (2453)

Poczytaj o imionach


Słowiańskie imiona hipokorystyczne i skrócone
U Słowian Imiona pełniące funkcję spieszczającą (hipokorystyczne) i skrócone wywodzą się od imion dwuczłonowych i zostały utworzone przy wykorzystaniu różnych przyrostków zdrabniających. Imiona te stawały się czasem samodzielnymi nazwami osobowymi, używanymi pośród członków rodziny. Skrócenia imion były różne. Najbardziej rozpowszechnionym modelem w staropolszczyźnie było dodanie określonego formantu do pierwszej lub dwóch pierwszych zgłosek imienia złożonego, […]
Czytaj więcej...
Słowiańskie Imiona imiesłowowe
Imiona imiesłowowe u Słowian mają budowę imiesłowu biernego czasu przeszłego (participium praeteriti passivi) np.: Bojan, Chocian, Kochan, Miłowan, Pomian, Stojan, Wygnan oraz imiesłowu biernego czasu teraźniejszego: (participium praesentis passivi) np.: Cieszym, Myślim, Radzim, Borzym. Zawierają w sobie duże źródło danych socjologicznych na temat życia dawnych Słowian. Ich znaczenie mogło było różne: imiona życzące, np. Kochan […]
Czytaj więcej...
Poniżej zestawienie wybranych członów wraz z objaśnieniem i przykładowymi imionami męskimi: bog – znaczenie: „Bóg”, dawniej: „los, dola, szczęście”  –  imię: Bogusław, Bogumił, Bogdan, Chwalibog bor – znaczenie:„walka”  –  imię: Borzymir, Dalebor, Sambor, Borzygniw dobro – znaczenie:„dobro”  –  imię:   Dobrosław, Dobrowoj ciech – znaczenie:„uciecha, pociecha”   –  imię: Ciechosław, Wojciech, Sieciech, Dobrociech dom – […]
Czytaj więcej...
Imiona słowiańskie wywodzą się z przedchrześcijańskiej tradycji słowiańskiej. Należą do nich rdzenne polskie imiona, tj. imiona utworzone ze słów używanych w języku staropolskim ale też i imiona z terenów dzisiejszej Rosji, Ukrainy, Białorusi, Czech i Bułgarii. Charakterystyczną cechą imion słowiańskich był niemal całkowity brak odwołań w używanych imionach do wyznawanych bogów, chyba że ogólnie, np. […]
Czytaj więcej...