Catherine

Catherine Stevens
belgijska lekkoatletka, ur.: 1917 roku,