Katheryn

Katheryn Kuhlman
zaczęła głosić ewangelię w wieku szesnastu lat, ur.: 1907 roku,