Kathleen

Kathleen Nunneley
tenisistka nowozelandzka pochodzenia brytyjskiego, ur.: 1872 roku,