Celestyna

Numerologia i znaczenie imienia Celestyna

Imie Celestyna ma sumę cyfr: 32

Numerologiczne 5

Celestyna chętnie uczączy się nowych rzeczy, otwarty umysł pozwala przyjąć łatwo nowe informacje, więć Celestynie dobrze się uczy i szybko przystosowuje do zmiennych sytuacji.
Celestynę cechuje wielka zmysłowość oraz związaną z tym skłonność do używek.
Celestyna to osoba energiczna i niezależna. Duża siła witalna sprawia, że Celestyna może być osobą niecierpliwą i impulsywną.
Celestynę fascynuje życie we wszystkich jego przejawach. Fascynacja ta sprawia, że entuzjazm i optymizmu wręcz bucha na zewnątrz. Jednak rozum dominuje nad uczuciami.
Celestyna ma dużo energii, ufna swoim możliwościom, zawsze dążący do osiągnięcia konkretnego celu.
Najczęściej Celestyna to ekstrawertyk.
Uważa, że na świecie liczą się tylko ci, którzy osiągnęli sukces - w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Potrafi przybierać różne pozy w zależności od tego, jaki wizerunek jest podziwiany w danej grupie społecznej.
Z Celestyny potrafi być oportunista.

Szczęśliwy kamień: Opal


Zalety i wady

Zalety Celestyny

  • energiczność
  • ufność
  • ekstrawertyczność

Wady Celestyny

  • oportunista
  • materializm