Maria

Numerologia i znaczenie imienia Maria

Imie Maria ma sumę cyfr: 24

Numerologiczne 6

Maria jest twórcza i kreatywna intelektualnie. Uważa rodzinę za fundament swojego życia. Maria mocno i długotrwale wiąże się z innymi ludzmi.
Ma łatwość odnajdywania się w przestrzeni i czasie.
Ograniczenia stawiane Marii potrafią jednak wyprowadzić z równowagi.
Uczuciowość i wrażliwość sprawia, że do Marii garną się podobne osoby i często ulegają urokowi osobistemu.
Maria chętnie udziela pomocy i wsparcia. Odpowiedzialność i troska o innych wypływa prosto z serca.
Jednak często Maria nadmiernie przejmuje się drobiazgami i sprawami innych ludzi. Maria to romantyk, ma bardzo wrażliwe odczucia i emocje.
U Marii dużo jest wrażliwości i czułości.
Ma poczucie inności, wiecznie czeka na szczęście, które właśnie ma nadejść.
Dlatego też Marii trudno się się zadowolić tym co ma, bo tylko niezdobyte rzeczy są pociągające.
Maria często bywa w swoim świecie burzliwych emocji i nagłych wzruszeń.
Dzięki takiej skrajności Maria potrafi doskonale zrozumieć drugiego człowieka, nawet najskrytsze strony psychiki.

Szczęśliwy kamień: Diament


Zalety i wady

Zalety Marii

  • romantyczność
  • wrażliwość
  • czułość

Wady Marii

  • poczucie inności
  • popada w skrajności
  • emocjonalność