Just

Odmiana imienia JustImię męskie
  • Mianownik

    Just

  • Dopełniacz

    Justa

  • Celownik

    Justowi

  • Biernik

    Justa

  • Narzędnik

    Justem

  • Miejscownik

    Juscie

  • Wołacz

    Juscie