Burchard

Burchard III
książę Szwabii, zm.: 973 roku