Burchard

Zdrobnienia imienia Burchard

Burchiczek
Burcheczek
Burcheczko
Buruś
Burchunia
Burcuszek
Burcczyk
Bureczko
Burczyk
Bureczek
Bureczka
Buruszek
Burunia
Burusia
Burchaszek
Buriczek
Burcusia
Buraczek
Burceczka
Buraszek
Burcaczek
Burchardusia
Burchusia
Burchardunia
Burchuszek
Burcharduszek
Burcheczka
Burchardeczek
Burchczyk
Burchardeczka
Burchaczek
Burchardeczko
Burcuś
Burchardczyk
Burcunia
Burchardiczek
Burceczek
Burchardaczek
Burceczko
Burchardaszek
Burciczek
Burchuś
Burcaszek
Burcharduś