Just

Just Juel
był duńskim dyplomatą i oficerem floty