Albin

Zdrobnienia imienia Albin

Albinusia
Albczyk
Albaczek
Albuszek
Albeczka
Albinczyk
Albinos
Bieniu
Binio
Albinek
Albinuś
Albik
Binek
Albiś
Albinuszek
Alusia
Albineczka
Alunia
Albinaczek
Aluszek
Albunia
Aleczek
Albeczek
Aleczka
Albeczko
Aleczko
Albiczek
Alczyk
Albaszek
Aliczek
Albinunia
Alaczek
Albineczek
Alaszek
Albineczko
Albuś
Albiniczek
Albusia
Albinaszek
Aluś